Liên hệ với Chúng tôi

Trang Chủ > Liên hệ với Chúng tôi
Tìm hiểu thêm

Kết nối với Chúng tôi

Vui lòng điền vào biểu mẫu liên hệ bên dưới nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các chương trình giáo dục của chúng tôi và cách áp dụng

10/F, Tòa nhà Hong Kong and Mâcau, 156-157 Connaught Road Central, Hong Kong