Các chương trình dành cho các tổ chức giáo dục

Trang Chủ > Tổ chức Giáo dục Đại học
iED student teaching experience
Đối với các tổ chức giáo dục

Các chương trình hỗ trợ tổ chức tiên tiến

Chúng tôi tận dụng những lợi thế của việc học trực tuyến để cung cấp cho các tổ chức giáo dục nhiều chương trình và tài nguyên giáo dục. Trọng tâm chính của chúng tôi là hỗ trợ giáo viên và giảm khối lượng công việc của họ, giúp họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc giảng dạy và giao tiếp với sinh viên.

Chúng tôi có các chương trình khác nhau cho các tổ chức giáo dục về học tiếng Anh, các môn học khác, đào tạo giáo viên và quốc tế hóa trường học.

Dịch vụ của Chúng tôi

Chương trình của Chúng tôi

iED English Program
Chương trình tiếng Anh iEd

Chương trình tiếng Anh iEd là chương trình học tiếng Anh trực tuyến độc đáo có thể được áp dụng trong các trường học. 

Tìm hiểu Thêm
Teacher Training
Đào tạo Giáo viên

Chúng tôi cung cấp đào tạo toàn diện và liền mạch cho giáo viên để họ có thể cung cấp nền tảng giáo dục tốt nhất cho học sinh.

Tìm hiểu Thêm