Chuẩn bị cho sinh viên vào đại học Mỹ

Trang Chủ > Tổ chức Giáo dục Đại học > Đào tạo Giáo viên
Đối với các tổ chức giáo dục

Đào tạo giáo viên

Đối với các trường đối tác sử dụng Chương trình tiếng Anh iEd, chúng tôi cung cấp khóa đào tạo có một không hai và tiên tiến về cách nền tảng tiếng Anh trực tuyến của chúng tôi có thể hỗ trợ giáo viên áp dụng các kỹ năng học tập tích cực để đạt được kết quả học tập cao hơn trong trường.

  • Độ dài: Tùy chỉnh
  • Chuyển: Workshop, hội thảo hoặc trực tuyến
  • Ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Trung (tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông) và tiếng Việt

Đào tạo Phát triển Chuyên nghiệp Bổ sung

Chúng tôi cung cấp nhiều môn học đào tạo cho giáo viên liên quan đến các chương trình của tổ chức giáo dục.

Đào tạo Phát triển Chuyên nghiệp Bổ sung có thể được thiết kế để bao gồm thêm các chương trình khác của trường hoặc một số các môn học tùy thuộc vào nhu cầu của cơ sở giáo dục. Nhờ khai thác kiến thức chuyên môn của nhiều giảng viên trong ngành hoặc chuyên về học thuật, chúng tôi có thể cung cấp cho các tổ chức giáo dục các workshop, hội thảo hoặc tài nguyên trực tuyến để hỗ trợ giảng viên của họ phát triển chuyên môn.

Tăng hiệu quả học tập

Với mọi lớp học đều được tích hợp với công nghệ mới nhất, bạn có thể học tiếng Anh nhanh chóng và dễ dàng.

Đăng kí Chương trình

Các Chương trình khác

Chương trình tiếng Anh iEd

Chương trình tiếng Anh iEd là chương trình học tiếng Anh trực tuyến độc đáo có thể được áp dụng trong các trường học. 

Tìm hiểu Thêm