โปรแกรมสำหรับสถาบันการศึกษา

หน้าหลัก > สถาบันการศึกษา
iED student teaching experience
สำหรับสถาบันการศึกษา

โปรแกรมนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยสนับสนุนสถาบันการศึกษา

เราใช้ประโยชน์จากการเรียนออนไลน์ในการจัดโปรแกรมและแหล่งการศึกษาหลากหลายประเภทสำหรับสถาบันการศึกษา จุดมุ่งเน้นหลักของเราคือการช่วยเหลือและลดภาระงานของอาจารย์ เพื่อที่อาจารย์จะสามารถใช้เวลากับการสอนและการสื่อสารกับนักเรียนมากขึ้น

เรามีโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับสถาบันการศึกษา ซึ่งเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนวิชาต่าง ๆ การฝึกอบรมอาจารย์ และการขยายโรงเรียนออกไปสู่สากล 

สิ่งที่เรานำเสนอ

โปรแกรมของเรา

iED English Program
โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd

โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อันมีเอกลักษณ์ที่สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้  

ดูเพิ่มเติม
Teacher Training
การฝึกอบรมสำหรับครู

เราจัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องสำหรับอาจารย์ของเรา ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถสอนในคลาสได้อย่างดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม