เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก > เกี่ยวกับ iEd
iED students
เกี่ยวกับเรา

เราเป็นใคร

Immersive Education Academy (iEd) เป็นบริษัทเทคโนโลยีในประเทศฮ่องกงที่เน้นด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ องค์กร ได้รับ การก่อตั้งขึ้น ในปี 2012 
 
สำหรับหลายประเทศในทวีปเอเชีย ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนและมีบทบาทสำคัญ ในขณะที่หลักสูตรส่วนใหญ่เน้นทักษะการอ่านและการเขียนเป็นหลัก ทักษะการฟังและการพูดก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน iEd ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการเรียนออนไลน์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มและโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ แพลตฟอร์มออนไลน์ใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลืออาจารย์ในพื้นที่และเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียน หลักปรัชญาการสอนของ iEd คือแนวทาง “ใช้มันหรือเอามันออกไปเสีย” โดยการสนับสนุนให้นักเรียนได้พูด ฟัง และคิดเป็นภาษาอังกฤษ 

high quality education ied
เป้าหมายของเรา

เสริมประสิทธิภาพด้วยการทำให้น้อยลง

ที่ Immersive Education Academy (iEd) เราช่วยเหลือโรงเรียนและอาจารย์ด้วยโซลูชั่น EdTech ซึ่งช่วยสนับสนุนและแนะแนวนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วการรวมกันแบบเฉพาะตัวของการเรียนแบบผสมผสานและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้แพลตฟอร์มการเรียนขั้นสูงของเราจะทำให้โรงเรียนและอาจารย์สามารถได้รับประโยชน์จากตัวช่วยเสริมการช่วยเหลือที่สำคัญได้:

  • ลดภาระงานของอาจารย์
  • แผนการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล 
  • มีเวลาสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากขึ้น


เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนและอาจารย์เพื่อมอบโปรแกรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งสามารถรองรับการบริหารจัดการของอาจารย์ได้ผ่านการสร้างงานที่ได้รับมอบหมาย การให้เกรด และรายงานการประเมินผลอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คือ อาจารย์สามารถดำเนินการสอนตามหลักสูตรได้โดยไม่ต้องแบกภาระการบริหารจัดงานที่ยุ่งยาก ซึ่งปกติมักกินเวลามาก จุดนี้ทำให้อาจารย์สามารถใช้เวลาในการให้คำติชมกับนักเรียนได้มากขึ้น 

แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษ iEd ของ iEd Online, iEd Café และ iEd Lecture แต่ละส่วนจะให้โอกาสเฉพาะตัวสำหรับอาจารย์และนักเรียนในการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามเป้าหมายของตัวเอง แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษ iEd จะติดตามและประเมินผลกระบวนการการเรียนรู้และพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน วิธีนี้ทำให้โรงเรียนสามารถติดตามนักเรียนและให้คำแนะนำได้อย่างง่ายดาย 

transform your way of teaching iED
พันธกิจของเรา

พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจของเราคือการสอนนักเรียนให้สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อบรรลุ เป้าหมายทางวิชาการและอาชีพของตน 

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนำในเอเชียสำหรับโปรแกรม K-12 และโปรแกรมสำหรับการศึกษาขั้นสูง

ทำงานกับเรา

พาร์ทเนอร์ของเรา