เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก > เกี่ยวกับ iEd
iED students
เกี่ยวกับเรา

เราเป็นใคร

Immersive Education Academy (iEd) เป็นบริษัทเทคโนโลยีในประเทศฮ่องกงที่เน้นด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ องค์กรนี้ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2012

สำหรับหลายประเทศในทวีปเอเชีย ภาษาอังกฤษเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนและมีบทบาทสำคัญ ในขณะที่หลักสูตรส่วนใหญ่เน้นทักษะการอ่านและการเขียนเป็นหลัก ทักษะการฟังและการพูดก็มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน iEd ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากการเรียนออนไลน์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มและโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ แพลตฟอร์มออนไลน์ใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้มัลติมีเดียแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลืออาจารย์ในพื้นที่และเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียน หลักปรัชญาการสอนของ iEd คือแนวทาง “ใช้มันหรือเอามันออกไปเสีย” โดยการสนับสนุนให้นักเรียนได้พูด ฟัง และคิดเป็นภาษาอังกฤษ

high quality education ied
เป้าหมายของเรา

เสริมประสิทธิภาพด้วยการทำให้น้อยลง

ที่ Immersive Education Academy (iEd) เราช่วยเหลือโรงเรียนและอาจารย์ด้วยโซลูชั่น EdTech ซึ่งช่วยสนับสนุนและแนะแนวนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว การรวมกันแบบเฉพาะตัวของการเรียนแบบผสมผสานและการวิเคราะห์ข้อมูลของปัญญาประดิษฐ์ (AI) การใช้แพลตฟอร์มการเรียนขั้นสูงของเราจะทำให้โรงเรียนและอาจารย์ได้รับประโยชน์จากตัวช่วยเสริมการช่วยเหลือที่สำคัญได้:

  • ลดภาระงานของอาจารย์
  • แผนการเรียนรู้แบบเฉพาะบุคคล
  • มีเวลาสร้างปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากขึ้น


เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนและอาจารย์เพื่อส่งมอบโปรแกรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนในพื้นที่ ซึ่งสามารถรองรับการบริหารจัดการของอาจารย์ผ่านการสร้างงงการบ้าน การให้เกรด และรายงานการประเมินผลอัตโนมัติ ผลลัพธ์ที่ได้คืออาจารย์สามารถดำเนินการสอนตามหลักสูตรได้โดยไม่ต้องแบกภาระการบริหารจัดงานที่ยุ่งยาก ซึ่งมักกินเวลามาก จุดนี้ทำให้อาจารย์สามารถใช้เวลาในการให้คำติชมกับนักเรียนได้มากขึ้น

แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษ iEd ของ iEd Online, iEd Café และ iEd Lecture แต่ละส่วนจะให้โอกาสเฉพาะตัวสำหรับอาจารย์และนักเรียนในการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลตามเป้าหมายของตัวเอง แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษ iEd จะติดตามและประเมินผลกระบวนการการเรียนรู้และพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน วิธีนี้ทำให้โรงเรียนสามารถติดตามนักเรียนและให้คำแนะนำได้อย่างง่ายดาย

transform your way of teaching iED
พันธกิจของเรา

พันธกิจและวิสัยทัศน์

พันธกิจของเราคือการสอนนักเรียนให้สามารถใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อบรรลุเป้าหมายทางวิชาการและอาชีพของตนเอง

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนำในเอเชียสำหรับโปรแกรม K-12 และโปรแกรมสำหรับการศึกษาขั้นสูง