สภาพแวดล้อมการเรียนภาษาอังกฤษอันมีเอกลักษณ์สำหรับโรงเรียน

หน้าหลัก > สถาบันการศึกษา > โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd
สำหรับสถาบันการศึกษา

โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd

โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd เป็นบริการหลักที่มีจุดประสงค์ในการใช้งานสำหรับโรงเรียนในความร่วมมือของเรา โดยโรงเรียนเหล่านี้สามารถนำโปรแกรมของเราไปใช้ในคลาสของตนเองในรูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd มีไว้สำหรับโรงเรียนที่ต้องการเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน การใช้แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษของ iEd จะทำให้โรงเรียนสามารถส่งเสริมอาจารย์และนักเรียนได้ด้วยเนื้อหาการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งประยุกต์ตามศักยภาพของนักเรียนและให้คำติชมเป็นรายบุคคล

  • ความยาว: เทอมและปีการศึกษา
  • ระดับ: K-12 ขึ้นไป
  • ภาษา: มีการสนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนแบบดั้งเดิมและแบบย่อ และภาษาเวียดนาม

ประโยชน์ของห้องเรียนแบบใหม่

ด้วยการใช้แพลตฟอร์มการเรียนขั้นสูงของเรา โรงเรียนและอาจารย์สามารถได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือส่งเสริมที่สำคัญสามด้าน:

  • ภาระงานที่ลดลงสำหรับอาจารย์
  • แผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
  • มีเวลาสำหรับปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนมากขึ้น


ด้วยการใช้เครื่องจักรการเรียนรู้ แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษ iEd สามารถวิเคราะห์และติดตามหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเรียนหรือใช้โดยอาจารย์ได้ จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์แบบบิ๊กดาต้าสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนนั้น ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อมอบเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาการเรียนรู้และแบบฝึกหัดใหม่โดยอิงจากการเก็บข้อมูลและความคาดหวังในการเรียนของโรงเรียน

ส่งเสริมอาจารย์และนักเรียน

ความยุ่งยากในการใช้เทคโนโลยีอาจทำให้ผู้ใช้อารมณ์เสียและขัดขวางโอกาสในการเรียนรู้เป็นอย่างมาก อาจารย์และนักเรียนสามารถจัดการบัญชีออนไลน์ของตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านแพลตฟอร์มภาษาอังกฤษของ iEd ในส่วนนี้พวกเขาสามารถเข้าดูเอกสารประกอบการเรียน วิดิโอ งานที่ได้รับมอบหมาย และการทดสอบได้ อาจารย์สามารถแบ่งสัดส่วนและจัดการนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ และดูรายงานพัฒนาการ การประเมินผล และคำแนะนำสำหรับแผนการเรียนของนักเรียนได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษ iEd แสดงรายงานพัฒนาการประเภทต่าง ๆ ให้กับอาจารย์และนักเรียนโดยอัตโนมัติ ซึ่งอิงจากการแสดงผลศักยภาพของนักเรียน การให้คะแนนงานที่มอบหมายนั้นใช้ความช่วยเหลือจาก AI ในการประเมินผลจุดแข็งและจุดด้อยในทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียนของนักเรียน ข้อมูลจากการประเมินผลนี้จะรายงานในรูปแบบแผนการเรียนแนะนำเฉพาะบุคคลสำหรับนักเรียนแต่ละคน จุดนี้ทำให้อาจารย์สามารถช่วยเหลือให้นักเรียนพัฒนาทักษะที่ด้อยกว่าของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟีเจอร์ของโปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd

โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd  ใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยเหลือการจัดการเนื้อหาบทเรียน การให้เกรด และการประเมินผล โปรแกรมภาษาอังกฤษที่บ้านของ iEd ประกอบด้วย iEd Online, iEd Café และ iEd Lecture แต่ละส่วนให้โอกาสเฉพาะตัวในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้เฉพาะบุคคลที่ตรงตามการจัดลำดับความสำคัญของคุณ แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษ iEd ติดตามและประเมินกระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู้ของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างง่ายดาย

iEd Online

iEd Online เป็นส่วนที่อาจารย์และนักเรียนสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าถึงบัญชีของตัวเองได้ นักเรียนสามารถใช้บัญชีนี้ในการดาวน์โหลดเนื้อหาบทเรียนหรือเครื่องมือช่วยเหลือในการเรียน ดู iEd Lecture ทำแบบตอบปัญหาในบทเรียน และฝึกการพูดโดยใช้ iEd Café นักเรียน สามารถตรวจสอบพัฒนาการและดูรายงานต่าง ๆ ที่ติดตามศักยภาพและทักษะของตัวเองในระยะเวลาที่ผ่านมาได้ อาจารย์สามารถใช้บัญชีของตัวเองในการดูแลและจัดการนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ที่ใช้เนื้อหาการเรียนที่แตกต่างกันได้
 

iEd Café

iEd Café เป็นห้องแลปภาษาเคลื่อนที่ ออกแบบมาเพื่อฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ นักเรียน สามารถเข้าใช้เสียงที่บันทึกของเจ้าของภาษาและบันทึกเสียงตัวเองได้ iEd Café ใช้ AI ในการประเมินผล การออกเสียงของนักเรียนและช่วยแนะแนวทางให้นักเรียนออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้น นักเรียนสามารถใช้ iEd Café เพื่อฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างการออกเสียงโฟเนติค คำ วลี ประโยคลิ้นพันกัน สุนทรพจน์ และการสัมภาษณ์จำลอง
 

iEd Lecture

iEd Lecture คือชุดการบรรยายออนไลน์ที่จัดขึ้นโดยนักบำบัดการพูดและนักภาษาศาสตร์ผ่านเนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ โดยการให้ตัวอย่างและคำอธิบายอยางละเอียด

เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

คลาสเรียนของเราผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

สมัครเข้าโปรแกรม

โปรแกรมอื่น ๆ

Teacher Training
การฝึกอบรมสำหรับครู

เราจัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องสำหรับอาจารย์ของเรา ซึ่งทำให้พวกเขาสามารถสอนในคลาสได้อย่างดีเยี่ยม

ดูเพิ่มเติม
ทำงานกับเรา

พาร์ทเนอร์ของเรา