พาร์ทเนอร์ของเรา

หน้าหลัก > พาร์ทเนอร์ของเรา
iED student why are we trusted
ความร่วมมือ

ทำไมถึงควรทำงานกับเรา?

เราทำงานโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ของรัฐบาลในเอเชียเพื่อช่วยและรองรับโรงเรียนและอาจารย์ เสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการสอน ด้วยโปรแกรมการศึกษาออนไลน์หลากหลายรูปแบบ

ในลักษณะเดียวกันนี้ เราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐอเมริกาเพื่อมอบโปรแกรมการศึกษาออนไลน์ที่ได้รับการรับรองหลายแบบสำหรับโรงเรียน K-12 และสถาบันการศึกษาขั้นสูงทั่วทั้งเอเชีย ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์ของเรานำไปสู่โปรแกรมออนไลน์พิเศษหลายอย่างสำหรับอนุปริญญาระดับมัธยมปลาย วุฒิการศึกษาระดับวิชาชีพ เครดิตมหาวิทยาลัย คะแนนนำในการเข้ามหาวิทยาลัย และการฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพ ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับการรับรองในสหรัฐทั้งสิ้น ด้วยเส้นทางไปสู่การศึกษาขั้นต่อจากมัธยมศึกษาที่ราบรื่นมากขึ้น โรงเรียนในเอเชียสามารถให้โอกาสกับอาจารย์และนักเรียนของตนในการเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษาและเครื่องมือช่วยเหลือที่มีคุณภาพได้

google cloud
nbc learn
tung wan group of hospitals
stateside adventures
crisyland
lng studios
beenet
SEAMEO Stem Ed
ETS TOEFL