Chương trình dành cho sinh viên

Trang Chủ > Sinh viên
Dành cho sinh viên

Đạt được mục tiêu học tập của bạn

Chúng tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phải học suốt đời cho dù bạn bao nhiêu tuổi hay đang ở giai đoạn nào của cuộc sống. Chúng tôi có các chương trình khác nhau dành cho các sinh viên quan tâm đến việc học và mong muốn đạt được những mục tiêu nhất định.

Chúng tôi có các chương trình khác nhau, dành cho sinh viên muốn cải thiện kỹ năng tiếng Anh, chuẩn bị vào đại học hoặc đi du học tại Mỹ.

Các Chương trình khác

iED English Program
Chương trình tiếng Anh iEd

Chương trình tiếng Anh iEd là chương trình học tiếng Anh trực tuyến độc đáo có thể được áp dụng trong các trường học. 

Tìm hiểu Thêm
Làm việc với chúng tôi

Đối tác của Chúng tôi