โปรแกรมสำหรับนักเรียน

หน้าหลัก > นักเรียน
สำหรับนักเรียน

บรรลุเป้าหมายทางการเรียนของคุณ

เราเชื่อว่าคนทุกคนเป็นผู้เรียนตลอดชีวิต ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ หรืออยู่ในช่วงไหนของชีวิต เรามีโปรแกรมมากมายสำหรับนักเรียนที่สนใจในการเรียนและบรรลุเป้าหมายของตน

เรามีโปรแกรมต่าง ๆ สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาขั้นสูง หรือการไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมอื่น ๆ

iED English Program
โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd

โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อันมีเอกลักษณ์ที่สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้  

ดูเพิ่มเติม