ภาษาอังกฤษสำหรับเป้าหมายทางการศึกษาและอาชีพ

หน้าหลัก > นักเรียน > โปรแกรมนักเรียน
english program ied students
สำหรับนักเรียน

โปรแกรมภาษาอังกฤษที่บ้านของ iEd

$500

โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd เป็นบริการหลักที่มีจุดประสงค์ในการใช้งานสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้สมัครเรียนในโรงเรียนที่ใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษของ iEd English หรือโปรแกรมอื่น ๆ ของ iEd คุณสามารถใช้โปรแกรมการเรียนออนไลน์นี้ได้ง่าย ๆ ที่บ้าน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบภาษาอังกฤษทางวิชาการต่าง ๆ เช่น TOEFL หรือ IELTS โปรแกรมนี้ได้รับการรองรับโดยแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ประเมินผลการเรียนรู้ของคุณและปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับการพัฒนาจุดด้อยของคุณ

  • ความยาว: 12 เดือน
  • ระดับ: K-12 ขึ้นไป
  • ภาษา: ภาษาอังกฤษ
ied classroom

เกี่ยวกับโปรแกรมภาษาอังกฤษที่บ้าน iEd

เทคโนโลยีที่ยุ่งยากอาจทำให้ผู้ใช้เสียอารมณ์และขัดขวางโอกาสในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างมาก แต่ในแพลตฟอร์มภาษาอังกฤษของ iEd นักเรียนสามารถจัดการบัญชีออนไลน์ของตนเองได้อย่างง่ายดาย นักเรียนสามารถเข้าใช้เอกสารประกอบการเรียน วิดิโอ งานที่ได้รับมอบหมาย และการสอบได้ 

โปรแกรมภาษาอังกฤษที่บ้าน iEd ใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มหลายอย่างช่วยการจัดการเนื้อหาบทเรียน การให้เกรด และการทดสอบ การให้เกรดงานที่ได้รับมอบหมายนั้นอาศัยความช่วยเหลือจาก AI เพื่อประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียนของนักเรียน ข้อมูลจากการทดสอบเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการกำหนดแผนการเรียนของคุณ ซึ่งทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะที่ด้อยกว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ied student

ฟีเจอร์ของโปรแกรมภาษาอังกฤษที่บ้าน iEd

โปรแกรมภาษาอังกฤษที่บ้าน iEd ใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มหลายอย่างช่วยจัดการเนื้อหาบทเรียน การให้เกรดและการทดสอบ โปรแกรมภาษาอังกฤษที่บ้าน iEd  ประกอบไปด้วย iEd Online คาเฟ่ iEd และการบรรยาย iEd แต่ละส่วนจะให้โอกาสอันมีเอกลักษณ์กับคุณในการปรับแต่งประสบการณ์การเรียนเฉพาะตัวตามการจัดลำดับความสำคัญของคุณเอง แพลตฟอร์มภาษาอังกฤษ iEd ติดตามและประเมินกระบวนการการเรียนรู้และพฤติกรรมการเรียนของคุณ ซึ่งทำให้คุณ สามารถติดตามพัฒนาการของตัวเองได้ง่าย

iEd Online

iEd Online คือที่ที่นักเรียนสามารถลงชื่อเข้าใช้และเข้าสู่ บัญชีของตนได้. คุณ สามารถใช้บัญชีนักเรียนของคุณในการ ดาวน์โหลดเนื้อหาหรือตัวช่วยในการเรียน ดูการบรรยาย iEd ทำแบบตอบปัญหาของแต่ละบทเรียน และฝึกการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้คาเฟ่ iEd นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจดูพัฒนาการและรายงานต่าง ๆ ซึ่งติดตามศักยภาพและทักษะของคุณตลอดช่วงเวลานั้นได้

iEd Café

iEd Café เป็นแลปภาษาเคลื่อนที่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ คุณ สามารถ เข้าใช้เสียงที่บันทึกจากเจ้าของภาษาและ บันทึกเสียงตัวเอง iEd Café ใช้ AI ในการประเมินผลการออกเสียงของคุณและช่วยแนะนำวิธีการออกเสียงให้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากขึ้น คุณสามารถใช้ iEd Café เพื่อฝึกด้านต่าง ๆ อย่างเสียงโฟเนติก คำ วลี ประโยคลิ้นพันกัน   สุนทรพจน์และ การสัมภาษณ์จำลองได้

iEd Lecture

iEd Lecture  เป็นชุดการบรรยายออนไลน์ของนักบำบัดการพูดและนักภาษาศาสตร์ เพื่อช่วยแนะนำใน เนื้อหาบทเรียนต่าง ๆ โดย การใช้ ตัวอย่างและคำอธิบายอย่างละเอียด

โปรแกรมอื่น ๆ

iED English Program
โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd

โปรแกรมภาษาอังกฤษ iEd เป็นโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์อันมีเอกลักษณ์ที่สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้  

ดูเพิ่มเติม

ฉันสนใจ

ทำงานกับเรา

พาร์ทเนอร์ของเรา